Skrevet november 15, 2016
af Bjarne Grum-Jensen

Forskellige tips til, hvordan du cykler i grupper herunder positionsskift – se cykling i grupper.

Del på Facebook