Skrevet juni 15, 2016
af Bjarne Grum-Jensen

Se dette link Svingteknik.

Del på Facebook