Skrevet november 15, 2016
af Bjarne Grum-Jensen

Her kan du se forskellige tips til, hvordan du cykler i grupper herunder positionsskift Cykling i grupper

Del på facebook